Kimga Learn

Kimga HB
Hattmakarvägen 4
83431 Brunflo
learn@kimga.se


nyheter  |   produkter  |   beställ  |   kontakt  |   länkar  |   hem  |  Snabbrepeterat består av fyra delar.

 1. Bokstavsformerna repeteras utifrån grundformerna. Det hjälper eleverna att snabbare få de gemena bokstäverna automatiserade.

 2. Vokalerna repeteras med hjälp av rim.

 3. Konsonanterna repeteras genom on-set-rime, där man utgår från ett ord och bygger på med en konsonant i taget. De konsonanter som brukar förväxlas, auditivt eller visuellt, står på olika sidor

 4. Konsonantklustren övas enligt samma princip. Ett viktigt moment i delarna 2-3 är läsningen av ord, både de som står i övningen och de som eleven själv bildar. Målet är att när eleven arbetat sig igenom häftet ska skrivningen av bokstäver och läsningen av korta ord vara automatiserat.

   

  Mitt Kit är ett pedagogiskt program för att träna svenska.Det innehåller både mera formella träningsdelar och spel, som även de tränar speciella moment men under roliga former. Det är anpassat för såväl nybörjare som äldre elever och vuxna, som behöver en introduktion i svenska språkets uppbyggnad. För personer med annat hemspråk finns det många användbara delar.

  Språkets minsta delar är ljuden, symboliserade av bokstäverna. Det som på fackspråket kallas fonem-grafem. Trots att vi inte läser ljud för ljud eller bokstav för bokstav är det ofta här som bristerna finns hos både äldre elever och vuxna. Kombinationen fonem-grafem är ju inte bara en kunskap utan det är en färdighet som måste vara automatiserad. Här tränas det genom att datorn både skriver och säger samtidigt, sedan får eleven själv skriva efter en skuggad förebild. Här får nybörjaren in rätt skrivriktning och den som inte behöver träna formerna kan gå direkt på lyssningsövningarna.
  Att höra skillnad på lång och kort vokal tränas redan här eftersom det är en annan svårighet som ofta ställer till problem vid stavningen hos äldre elever. Den som bara behöver träna enstaka ljud kan lätt gå direkt på dessa. Man behöver alltså inte ödsla tid på delar som man redan behärskar. Det är detta som gör att programmet kan användas på olika nivåer.
  fortsätt >>


Intresserad?

Beställ här


© Copyright 2002-2012 Kimga HB, Sweden. All rights reserved.