Kimga Learn

Kimga HB
Hattmakarvägen 4
83431 Brunflo
learn@kimga.se


nyheter  |   produkter  |   beställ  |   kontakt  |   länkar  |   hem  |  Läsövningarna syftar till att snabbt känna igen korta ord, därför utgår de från tvåljudsord som det sedan byggs vidare på. Då känner läsaren igen rimdelen och tränas att fokusera på ordens början. Eleven pekar på ett ord i taget på raden och datorn läser. Den som inte behöver den träningen kan gå direkt till att lyssna och sedan snabbt hitta ordet.

Orddelarna i svenska språkets längre ord måste kunna identifieras för att orden ska kunna läsas både snabbt och korrekt. En av de vanligaste orsakerna till dålig läsförståelse har faktiskt visat sig vara osäker avkodning av likartade ord. Dataprogrammet innehåller både enklare ord avsedda för grundskoleelever och avancerade ord för vuxna.

Spelen är egentligen skriv- och stavningsövningar, men det tänker man inte på då man spelar memory med datorn, gör sig klar för att rida eller jagar ord. Även här finns det flera nivåer att välja på så att både nybörjare och mer avancerade elever ska få utbyte av spelen.
<<tillbaka


Intresserad?

Beställ här


© Copyright 2002-2011 Kimga HB, Sweden. All rights reserved.