Kimga Learn

Kimga HB
Hattmakarvägen 4
83431 Brunflo
learn@kimga.se


nyheter  |   produkter  |   beställ  |   kontakt  |   länkar  |   hem  |  27 GLADA KLIV är ett nytt sätt att följa barnens/elevernas läs- och skrivutveckling från förskolan och upp genom grundskola, till dess att läs- och skrivförmågan är ett väl utvecklat redskap i skolarbetet.

Materialet hjälper lärarna att se var barnet befinner sig och om något "kliv" är svårt och bör ägnas särskild uppmärksamhet. Avsikten är att inget barn ska behöva uppleva att det är svårt och trist att läsa och skriva.

Inga åldrar är angivna, eftersom varje barn måste få utvecklas i sin takt. Det kräver dock aktiva pedagoger, som hela tiden ser till att utvecklingen går framåt och inte stannar av. I det arbetet är 27 GLADA KLIV ett bra stöd.

De 27 stegen är indelade i tre grupper, Förberedande läs- och skrivinlärning, Grundläggande läs- och skrivinlärning samt Fortsatt läs- och skrivinlärning. Stor vikt läggs vid ett noggrant arbete med de första stegen för att förhindra svårigheter senare under skolgången.

Författaren Ingegärd Hemmingsson, speciallärare och fil kand, har lång erfarenhet av diagnoser och behandling av läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare gjort diagnos- materialet Fonolek och dataprogrammet Mitt Kit.

ISBN 91-631-3848-4


Intresserad?

Beställ här


© Copyright 2002-2011 Kimga HB, Sweden. All rights reserved.